Španělština

Španělština je jedním z nejrozšířenějších jazyků. Hovoří se jí ve Španělsku, v celé Latinské Americe kromě Brazílie, kde se hovoří portugalsky, mluví jí milióny lidí ve Spojených státech amerických, dále na Filipínách a v bývalých španělských koloniích v Africe. Na žebříčku nejužívanějších jazyků zaujímá po čínštině a angličtině třetí místo. Hovoří jí více než 450 miliónů obyvatel.

Patří do skupiny románských jazyků a pochází z latiny, kterou mluvili římští legionáři, kteří v 2. století před naším letopočtem kolonizovali Iberský poloostrov. Pojmy pocházející z latiny tvoří hlavní a původní část španělštiny. Další jazykové prvky a pojmy pronikly do španělštiny z řečtiny, germánštiny (hlavně pojmy z vojenského života) a především z arabštiny (pojmy z obchodu, zemědělství, umění apod.), jelikož Maurové ovládali poloostrov téměř osm století. Díky objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492 se dostala španělština do kontaktu s indiánskými jazyky a došlo tak k dalšímu obohacení slovní zásoby. V poslední době se ve španělštině objevuje stále více slov převzatých z angličtiny.

V současnosti se ve Španělsku užívá několika jazyků: kastilštiny čili španělštiny, která se používala na území Kastilie a postupem doby se stala státním jazykem, dále katalánštiny (v Katalánsku, ve Valencijsku a na Baleárech), galicijštiny (v Galicii, u hranic Portugalska) a baskičtiny (v Baskicku, na severu Španělska), což je jediný jazyk užívaný na Pyrenejském poloostrově, který není románského původu.

Samozřejmě existují rozdíly mezi španělštinou ve Španělsku a v Latinské Americe, a tam i mezi jednotlivými zeměmi či oblastmi. Jsou to rozdíly terminologické, ve výslovnosti a vyjimečně i gramatické. Nejde však o rozdíly tak výrazné, že by bránily porozumění.

Španělštinu má za úřední jazyk: Argentina, Bolívie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Rovníková Guinea, Salvador, Španělsko, Uruguay, Venezuela, Portoriko, autonomní města Španělska na území Maroka Ceuta a Melilla a od roku 2006 také společně s francouštinou město Cocobeach (Gabon/Rovníková Guinea).

close
EspaňolTým - Výuka a tlumočení španělštiny ....

Přihlaš se k odběru našeho zpravodaje

Nespamujeme! Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů pro více informací

.