Španělština po e-mailu

Jedná se o výuku přes e-mail formou samostudia. Studentovi bude zaslán balíček materiálů ve formátu word (články, gramatika, slovní zásoba, cvičení apod.), který po samostatném vypracování zašle zpět učiteli k opravě. Opravená cvičení obdrží s dalším balíčkem úkolů. Student by měl zvládnout při běžném tempu jeden balíček týdně. Intenzitu výuky si však může určit předem.
Po třech vypracovaných balíčcích student obdrží tzv. opakovací balíček obsahující cvičení, na kterých si ověří své dosavadní znalosti. V opakovacím balíčku najde také doplňkový článek týkající se reálií španělsky mluvících zemí spolu se cvičením, které ověří porozumění čtenému textu.

Balíčky jsou sestavovány na míru podle přání a potřeb studenta.
Kurz po e-mailu se může opírat o předem zvolenou učebnici podle dané jazykové úrovně studenta.

Kurz je vhodné kombinovat s osobní individuální výukou nebo s výukou přes Skype, během které bude mít student možnost probrat komplikované učivo osobně s učitelem.

Výukový program po e-mailu není vhodný pro začátečníky.

Cena kurzu po e-mailu je 1199,-Kč za 3 balíčky + 1 opakovací balíček + 4 opravy


Platba kurzu probíhá převodem na účet před zahájením výuky.
Potřebujete si procvičit španělštinu?

  • Máte zájem o výukový program po e-mailu? Kontaktujte nás, napište nám , jak jste pokročilí, nebo se mě zeptejte na podrobnější informace!
  • Rádi Vám také uspořádáme kurz  pro uzavřenou společnost, kurz zaměřený na konverzaci, četbu, gramatiku nebo kurz čistě drilový. Vše záleží jen na Vás.
.