Tlumočení po telefonu

Poněkud zvláštním případem tlumočnického výkonu je tlumočení po telefonu.
Tlumočení po telefonu se používá v případě, kdy tlumočník, či jeden z klientů není přítomen hovoru. Zahrnuje často i případy náhlého tlumočení bez možné předchozí přípravy tlumočníka.

Kdo využívá tlumočení po telefonu

Tlumočení po telefonu využívají firmy i jednotlivci při komunikaci se zahraničními partnery a při rychlé telefonické domluvě v cizím jazyce.
Tlumočníci jsou často kontaktováni i nejrůznějšími státními orgány při styku s příslušníky cizích národností, kteří neovládají žádný běžný cizí jazyk např. Policií ČR, která řeší dopravní nehodu za účasti cizince, či manažer, jenž telefonuje do zahraničí obchodnímu partnerovi.

Jak probíhá tlumočení po telefonu

1.Připravené tlumočení po telefonu
Organizace, které využívají častěji tlumočení po telefonu, mají uzavřenou rámcovou smlouvu s konkrétními tlumočníky daných jazyků. Zákazník se s klientem předem domluví na tom,zda se bude tlumočení odehrávat pouze přes telefon, tzn. tlumočník bude volat ze svého domova a bude připojen formou konferenčního hovoru. Tlumočník samozřejmě kromě mzdy fakturuje i hovorné.
 
Zákazník si také může s tlumočníkem dohodnout jeho přítomnost ve firmě. Do nákladů se v tomto případě nezapočítává telefon, ale cestovní náklady tlumočníka.
 
2.Expres tlumočení po telefonu
V praxi se však vyskytují i situace, kdy je nutné najít tlumočníka na telefon okamžitě, když se cizím jazykem mluvící volající ozve neohlášen. Některé překladatelské agentury nabízejí spojení s tlumočníkem během 15 – 120 minut (u běžných jazyků). V případě nevšedních jazyků (maďarština, švédština, aj.) je třeba domluvit se individuálně.
 
Tyto případy se velmi těžko řeší okamžitě, protože tlumočník není vždy přítomen a nemá čas se věnovat volajícímu zákazníkovi ihned. Za expres tlumočení po telefonu je pak považováno i tlumočení ještě týž den, kdy se tlumočení přesune na pozdější hodinu. Překladatelské agentury, které tlumočení po telefonu poskytují, však vyžadují předem uzavření písemné smlouvy a u nových zákazníků také složení zálohy dopředu.
 
 
Může se vám samozřejmě stát, že se v zahraničí ocitnete v úzkých. Pokud neovládáte jazyk dané země, je nejlepší kontaktovat českou ambasádu v konkrétní zemi. Pamatujte však, že velvyslanectví je určeno pro řešení krizových situací (ztráta nebo odcizení cestovních dokladů, vážná dopravní nehoda, úraz, stanete-li se obětí trestné činnosti nebo jste zadrženi policií apod.)!

Další informace o tlumočení po telefonu

Tlumočník bývá často na telefonu k dispozici i mimo svou obvyklou pracovní dobu (tj. večer, o víkendech), je však nutné počítat ze zvýšenou sazbou za tlumočení.
Soudní tlumočník po telefonu také spolupracuje při řešení různých přestupků a často se tlumočení po telefonu přesunuje do soudních prostor, kde tlumočník tlumočí konsekutivně
.