Co je simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení (nazýváno také tlumočení konferenční, kabinové, současné se využívá zejména na větších konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit. Tlumočí současně s projevem řečníka.
Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta. Šušotáž se používá při tlumočení v malých kolektivech (max. 3 osoby). Tlumočnická technika je v tomto případě zbytečná. Konsekutivní tlumočení se však pro tyto příležitosti nehodí (např. pracovní schůzky, obchodní večeře). Využít lze i tzv. šeptákové soupravy, kdy tlumočník používá mikrofon a posluchači bezdrátové přijímače
 
Klasické kabinové simultánní tlumočení vyžaduje speciální tlumočnickou techniku, což jsou především mikrofony a sluchátka, která umožňují volbu různých kanálů (lze poslouchat řečníka v sále nebo ostatní kolegy v jiných kabinách). Při tomto typu simultánního tlumočení je využívána tlumočnická kabina, což je označení místnosti pro tlumočníky, příp. pro tým několika tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka. Kabina může být i přenosná, ale její obecné charakteristiky a vybavení podléhají normě ČSN ISO 2603).
Při kabinovém tlumočení, kdy se mluví více jazyky, se někdy používají různé způsoby tlumočení.
Pilotáž je způsob tlumočení, při němž je projev tlumočen do jednoho pilotního jazyka, kterému rozumějí všichni ostatní tlumočníci, kteří z něj pak dál tlumočí do svých jazyků. Např. řečník hovoři německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho pak tlumočí dál do francouzštiny, polštiny atd. Můžeme se také setkat s tím, že existuje více jazyků, přes něž se dále tlumočí (např. řecký řečník je zároveň tlumočen do češtiny a angličtiny a z těchto dvou jazyků je potom tlumočeno dál). V tom případě mluvíme o relay.
Na velkých konferencích pracují kabinoví tlumočníci někdy v režimu retour, tzn. že zajišťují převod pouze do svého mateřského jazyka. Mluví-li tedy řečník česky, česká kabina mlčí.
Dobrý tlumočník obvykle částečně předvídá vývoj řečníkova projevu a případnému časovému zpoždění se dokáže bránit smysluplným zestručňováním projevu bez snížení informační hodnoty tlumočení.
Simultánní tlumočení patří k nejnamáhavějším činnostem, a proto by se tlumočníci měli pravidelně střídat ( zhruba po 20 minutách – proto musí být při jednom tlumočeném jazyku minimálně dva tlumočníci. Simultánní tlumočení má i vyšší náklady (tlumočnická technika i práce tlumočníka) než konsekutivní tlumočení. Výhodou simultánního tlumočení je časová úspora – zbytečně neprodlužuje trvání vaší konference, ve vymezeném času programu vám tedy dává více prostoru k dalším příspěvkům či delší diskusi.

 

Jak usnadnit práci tlumočníkovi při simultánním tlumočení

Pokud nemáte poznámky ke své řeči, poskytněte tlumočníkovi alespoň nástin témat, o kterých budete mluvit.
Mluvte zvolna, udržujte s obecenstvem oční kontakt, aby vás mohl sledovat i tlumočník.
Číselné údaje a statistiky vždy poskytněte předem. Dejte mu dopředu i seznam účastníků konference a dalších jmen, která budou na konferenci vyslovena – předejdete tak možnému zkomolení jména.
Pozor na nejrůznější slovní hříčky a vtipy – nemusí být v cizím jazyce pochopeny.
Snažte se mluvit přímo do mikrofonu (pokud se během řeči budete pohybovat, musíte mít mikrofon s sebou), aby vás do kabiny bylo srozumitelně slyšet.
.