Podmínky práce tlumočníka

Hledáte-li tlumočníka, seznamte se předem s rámcovými podmínkami tlumočnické práce. Obecné podmínky pro práci tlumočníka upravuje    Asociace  konfrečních překladatelů ASKOT. Každý tlumočník si však může pracovní podmínky pro práci mírně přizpůsobit (liší se práce soudních tlumočníků či tlumočníků ze znakového jazyka), a proto je vhodné před zadáním tlumočení práva a povinnosti tlumočníka předem vymezit. Pamatujte zároveň na podklady pro práci tlumočníka.

Před zadáním zakázky tlumočníkovi si předem prostudujte nejen tyto podmínky práce tlumočníka, ale dohodněte se s konkrétním tlumočníkem na jeho pracovních zvyklostech.         

 

 

Pracovní doba tlumočníka je standardně tvořena osmi pracovními hodinami (včetně všech přestávek a přerušení). Nezapomeňte, že v případě kratších akcí (dvouhodinová tisková konference aj.) je účtována polovina pracovního dne. Nad 8 hodin se zpravidla účtuje každá další započatá hodina.

 

Práce mimo bydliště tlumočníka je vždy zpoplatňována jako celý pracovní den bez ohledu na délku samotného tlumočení.U několikadenní akce jste povinen zajistit tlumočníkovi ubytování v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením. Samozřejmostí je uhrazení výdajů na dopravu (jestliže nedopravíte tlumočníka na místo sám). Čas strávený na cestě má tlumočník právo si započítat do pracovního nasazení (platí i v případě dopravy na místo určení den předem).

Uzavřete s tlumočníkem dopředu dohodu. Myslete na to, že nemáte právo vyžadovat na tlumočníkovi činnosti, na nichž jste se nedomluvili předem. Jste také povinen včas zajistit konferenční materiály pro tlumočníka (kvalitní příprava se promítne i do samotného tlumočení).

Tlumočník musí mít zajištěn kvalitní poslech a přímý výhled na řečníka a promítací plochu (gesta a mimika usnadňují porozumění). Zároveň musí být pracovní prostředí ergonomicky přizpůsobeno a tlumočník musí mít přísun dostatečného množství tekutin. Pokud se k tomu smluvně nezavázal, může tlumočník odmítnout pracovat v nedůstojných podmínkách (abyste se vyhnuli případným potížím, předem specifikujte, kde bude tlumočení probíhat).

Při odřeknutí práce musíte uhradit tlumočníkovi ušlý honorář a vzniklé náklady. V případě, že tlumočník nemůže pro vás tlumočnickou práci vykonat, může za sebe po dohodě s vámi včas zajistit adekvátní náhradu.

Zvukový záznam tlumočeného textu je předmětem autorských práv. V případě zájmu je nutné uzavřít s tlumočníkem samostatnou smlouvu o záznamu díla.

Při uzavírání smlouvy s tlumočníkem pamatujte, že veškeré podmínky by v ní měly být přesně stanoveny a definovány.         

.