Podklady pro práci tlumočník

Chystáte-li se využít služeb tlumočníka, měli byste kromě obecných podmínek práce tlumočníka znát i nezbytné podklady pro tlumočnickou práci. Předem se ujistěte, jaký typ tlumočení bude vaše akce vyžadovat a podle toho pak připravte tlumočníkovi podklady pro práci.

Pro simultánní tlumočení je nutné zajistit speciální tlumočnickou techniku (mikrofony, sluchátka) a tlumočnickou kabinu. Dbejte na bezvadnou slyšitelnost v dostatečně velkém prostoru.  

Jak vypadá textový podklad pro tlumočníka

Tlumočník by měl mít k dispozici podklady ke tlumočení předem. Bez nich je logicky tlumočení méně kvalitní. Je proto především v zájmu zákazníka dodat tlumočníkovi včas všechny materiály, které mu umožní bezchybné tlumočení. Tlumočník musí mít dostatečný čas na přípravu a seznámení se s tématem tlumočení a prostor na konzultace před započetím tlumočení.

Tlumočník by měl předem pochopit klíčové myšlenky sdělení, aby k nim mohl svým překladem směřovat a usnadnil tak posluchači jejich pochopení. Zvláště u vědeckých, filosofických, odborných (právních, technických, aj.) či politických projevů může být myšlenka komplikovaná nebo zdánlivě proti „zdravému“ rozumu a tlumočník si ji může interpretovat zavádějícím způsobem a následně ji i chybně přeložit. Podkladové materiály mohou obsahovat obrázky a tabulky, které mnohdy vysvětlí více než dlouhý text. Ideální je, pokud máte připravenou sumarizaci textu, o kterém budete přednášet.

Velmi užitečný je seznam odborných termínů, které se budou v projevu vyskytovat. Předem je také vhodné připravit pro tlumočníka zvláště citátybásněnarážkyvtipyklíčová čísladataodkazy na historické souvislosti. Mějte na paměti, že některé pojmy z našeho kulturního prostředí nemají svůj obraz v jiných kulturách a jejich použití tak může být nevhodné, nesrozumitelné nebo vyžadující širší vysvětlení.

Tlumočnická technika

Tlumočnickou techniku představují především mikrofony a sluchátka pro tlumočníky, umožňující tlumočníkovi poslouchat řečníka v sále nebo jeho kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a thv. kašlátko, neboli tlačítko “mute”, jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.

Tlumočnická místnost (kabina)

Tlumočník musí mít z kabiny přímý výhled na řečníka (monitor jako náhrada přímého výhledu nestačí). Gesta a mimika tlumočníkovi usnadní porozumění. Zajistěte pravidelné větrání a dobré osvětlení tlumočnické místnosti. V kabinách pracují tlumočníci minimálně ve dvou. Pro každou jazykovou kombinaci musí být k dispozici samostatná kabina. (Kritéria pro tlumočnické kabiny jsou specifikována v normě ČSN ISO 2603 730503 – Kabiny pro simultánní tlumočení – Obecné charakteristiky a vybavení).  

.