Konsekutivní tlumočení

Co je konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení neboli následné tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po částech. Řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu projevu do druhého jazyka (konsekutivně se tlumočí např. rozhovory státníků a obchodníků, setkání s delegacemi, obchodní schůzky či obědy).
Tlumočník musí přesně přetlumočit najednou i několik minut hovoru v cizím jazyce, a proto ovládá tzv. tlumočnický zápis (tlumočnickou notaci), který mu usnadňuje zapamatování textu a následné tlumočení. Při tlumočení pracuje tlumočník v blízkosti mluvčího, případně před publikem, ke kterému tlumočí.
 
Konsekutivní tlumočení bývá někdy využíváno i při menších konferencích. V tomto případě se můžete setkat také s pojmem vysoká konsekutiva. Jedná se o typ konferenčního tlumočení, kdy není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovo, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.

Kdy použít konsekutivní tlumočení?

Konsekutivní tlumočení je vhodné pro příležitosti s menším počtem účastníků. Protože zde chybí plynulost projevu a protože tento typ tlumočení zabere hodně času a samotnou řeč ruší, je konsekutivní tlumočení je nevhodné na akcích, kde se hovoří třemi a více jazyky (v těchto případech je vhodné použít simultánní tlumočení).
Konsekutivní tlumočení je využíváno i policií a soudy pro rozhovory se zahraničními svědky a delikventy.
Co byste měli vědět o konsekutivním tlumočení
Pamatujte, že tlumočník není účastníkem konverzace, není ani tiskovým mluvčím či moderátorem. Při rozhovoru hovořte s klientem (tzn. navzdory tomu, že vám nerozumí, se dívejte na klienta a nikoli na tlumočníka). Hovořte v kratších intervalech, aby mohl tlumočník snadno tlumočit již řečené.
Při přípravě tlumočení je nutné tlumočníkovi sdělit bližší informace o předpokládaném tématu hovoru, případně mu předem poskytnout podklady (vaše vlastní poznámky, které hodláte zmínit při hovoru apod.).
Řeč přednášejícího nelze současně tlumočit do dvou a více jazyků současně.

Co byste měli vědět o konsekutivním tlumočení

Pamatujte, že tlumočník není účastníkem konverzace, není ani tiskovým mluvčím či moderátorem. Při rozhovoru hovořte s klientem (tzn. navzdory tomu, že vám nerozumí, se dívejte na klienta a nikoli na tlumočníka). Hovořte v kratších intervalech, aby mohl tlumočník snadno tlumočit již řečené.
Při přípravě tlumočení je nutné tlumočníkovi sdělit bližší informace o předpokládaném tématu hovoru, případně mu předem poskytnout podklady (vaše vlastní poznámky, které hodláte zmínit při hovoru apod.).
Řeč přednášejícího nelze současně tlumočit do dvou a více jazyků současně.
.