DELE nebo státní jazykové zkoušky

V současnosti si na českém trhu můžete zvolit certifikáty DELE nebo státní jazykové zkoušky. Diplomy DELE jsou celosvětově uznávaným dokumentem Vašich jazykových znalostí, hovoří pro ně také lepší cenová dostupnost.

Zkoušky DELE

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Jsou jediným osvědčením vydávaným Ministerstvem vzdělávání a vědy Španělského království, které má mezinárodní platnost.

Státní jazykové zkoušky

Základní úroveň státní jazykové zkoušky vyžaduje od uchazeče zvládnutí jazyka na středně pokročilé úrovni (B2 – viz Stupnice znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), na úspěšné složení všeobecné státní jazykové zkoušky musíte být pokročilý znalec španělštiny (C1).

.